Home


Wie wij zijn:
Verhoeven Administrateurs en Belastingadviseurs (VAeB) te 's-Hertogenbosch. Wij zijn een kleinschalig kantoor met zo'n 8 medewerkers en genieten al meer dan 50 jaar het vertrouwen van onze cliënten.


Wat wij doen:
Afhankelijk van uw behoefte kunt u bij ons terecht voor de opzet en uitvoering van uw administratie, de jaarrekening, uw salarisadministratie alsmede de fiscale aspecten van uw bedrijfsmatige en persoonlijke activiteiten.

Voorbeelden:

  • Bij VAeB kunt u een beroep op doen voor een uitgebreid pakket van diensten op het terrein van het verzorgen van administraties, loonadministratie, bedrijfseconomische en fiscaal-juridische adviezen, alsmede voor alle soorten aangiften zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en schenk- en erfbelasting.

  • Tevens kunnen wij voor u fiscale procedures verzorgen zoals bezwaar- en beroepschriften.

  • Een bijzonder aspect verdient nog vermelding, namelijk dat wij ook een specialist in huis hebben op het gebied van pensioenberekeningen en –advisering met name inzake de directeur grootaandeelhouder.

  • Wij zijn er voor beginnende en gevestigde ondernemers, voor vrije beroepers en voor stichtingen en particulieren.

  • Geen bedrijf is hetzelfde, elke situatie is uniek. Wetten en regels - ook die van het boekhouden - liggen vast. VAeB beoogt uw bedrijf en uw situatie net zo goed te leren kennen als deze regels. Daardoor kunnen wij onze activiteiten altijd vanuit uw invalshoek benaderen. En kunnen wij in heldere taal het voor u beste financiële en/of fiscale advies geven. Benieuwd? Maak gerust een (vrijblijvende) afspraak op ons kantoor in Den Bosch.

  • VAeB heeft slechts één doel: onze klanten terzijde staan, zodat deze zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten, in de wetenschap dat zij een partner hebben waar ze te allen tijde op kunnen rekenen. Een partner die men kan betitelen als betrokken, betrouwbaar en bekwaam.

Al meer dan 50 jaar worden onder de naam Verhoeven bedrijfs- en belastingadviezen gegeven. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij onze cliënten, hun branches en verzorgingsgebieden van haver tot gort kennen. Wij zijn op de hoogte van lokale en regionale ontwikkelingen op sociaal, economisch en cultureel gebied.